HUDOC database

HUDOC veritabanı


HUDOC veritabanı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin içtihatlarına (Büyük Daire, Daire ve Komite kararları, kararlar, komünike edilmiş davalar, istişari görüşler ve Mahkeme İçtihatlarına İlişkin Bilgi Notu’ndan hukuki özetler), Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’na (kararlar ve raporlar) ve Bakanlar Komitesi’ne (kararlar) erişim sağlamaktadır.

Bu derleme, 1 Ocak 1999 tarihinde itibaren Daire Yazı İşleri’nin yayınladığı bütün basın bildirilerini içermektedir. İngilizce ve Fransızca dillerinde mevcut bulunan bu bildiriler, Mahkeme’nin verdiği kararlar ve hükümlerin özetlerini ve derdest haldeki davalarla ve genel olarak Mahkeme’nin faaliyetleriyle ilgili bilgileri kapsamaktadır.

Basın bildirileri, genellikle, hem İngilizce hem de Fransızca dillerinde ve PDF formatında

HUDOC Yardım


Responsive Image

HUDOC Öğretici Video ve Kılavuzlar

Mahkeme, HUDOC veritabanının temel arama fonksiyonlarını öğreten iki video yayınlamıştır.

Birinci öğretici video, Mahkeme içtihatlarına ilişkin basit bir aramanın nasıl yapılacağını açıklamaktadır. Gelişmiş video ise, Mahkeme içtihatları veritabanının fonksiyonelliklerini detaylı bir şekilde açıklamaktadır.

  HUDOC Kullanıcı Kılavuzu (İngilizce)
Responsive Image

1. Bölüm

Responsive Image

SSS

HUDOC SSS, bazı sıkça sorulan soruları listelemektedir ve HUDOC’ta arama yaparken danışılabilecek hızlı bir kılavuz olma özelliğini taşımaktadır.

  HUDOC SSS: Sıkça Sorulan Sorular (İngilizce)

Responsive Image

2. Bölüm

Responsive Image

Dil Versiyonları

Mahkeme içtihatlarının tercüme edildiği resmi olmayan diller hakkında bilgilere aşağıdaki sayfadan ulaşılabilir.

Responsive Image

Madde Madde anahtar kelimelerin listesi

Her bir davaya ilişkin hukuki meseleler, (birçok davada) doğrudan Sözleşme metninden veya ayrıca Protokollerden alınan eşanlamlı terimlerden seçilen anahtar kelimelerin listesinde özetlenmiştir.

Bu anahtar kelimelerle arama yapmak, benzer hukuki içerikli bir metin grubuna erişim sağlamaktadır.

Anahtar kelimeler listesi, HUDOC arama portalında bulunan Anahtar Kelimeler sekmesi yoluyla mevcut listeyi tamamlamaktadır.

Responsive Image

Uyumlu İnternet Tarayıcıları

Mevcut durumda desteklenmekte olan İnternet tarayıcıları ve işletim sistemleri aşağıdaki gibidir


Microsoft Windows

Internet Explorer 5.5 ve üzeri
Mozilla FireFox 1.4 ve üzeri
Safari 3.1 ve üzeri
Opera 9 ve üzeri

Mac OS X

Mozilla FireFox 1.4 ve üzeri
Safari 3.1.2 ve üzeri
Opera 9 ve üzeri

Mac OS up to 9.1

Netscape Navigator 6.1 ve üzeri
Mozilla Firefox 1.4 ve üzeri

Responsive Image

Faydalı Linkler (In English)